Cabana de Pancho

Inicio Cabanas Cabanas de Albeida Cabana de Pancho

Perfectamente integrada no bosque, esta cabana conta cun miradoiro no tellado. Se a vexetación da época o permite poderá ver a totalidade da ría, xa que está situada na parte máis alta do bosque. Como curiosidade, debe o seu nome ao membro máis pequeno da nosa familia.

Visita virtual